ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: 50 (2)
Cilt: 50  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Büyük renal kitlelerde radikal nefrektomi: T2a ve T2b renal tümörlerde perioperatif ve onkolojik sonuçların değerlendirilmesi
Radical nephrectomy for large renal tumors: evaluate perioperative and oncological outcomes of stage T2a and T2b
Taha Numan Yıkılmaz, Erdem Öztürk, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.21932  Sayfalar 94 - 98 (288 kere görüntülendi)

2.
Hematopoetik olmayan solid tümörlerde 18FDG-PET ile kemik iliği infiltrasyonunun değerlendirilmesi
The assessment of bone marrow infiltration with 18FDG-PET in non-haematopoietic solid tumors
Ayşe Ocak Duran, Mevlude Inanc, Oktay Bozkurt, Ersin Ozaslan, Mahmut Uçar, Metin Ozkan
doi: 10.5505/aot.2017.92486  Sayfalar 99 - 103 (282 kere görüntülendi)

3.
Laparoskopik distal pankreatektomi operasyon sonuçları: 3.basamak merkez deneyimlerimiz
Operative details after laparoscopic distal pancreatectomy: our experiences in a tertiary center
Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Hasan Çantay, Muhammed Dogangün, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.98250  Sayfalar 104 - 109 (271 kere görüntülendi)

4.
Pankreasın solid psödopapiller tümörlü hastaların klinikopatolojik özellikleri
The clinicopathological characteristies of the patients with solid pseudopapillary tumor of the pancreas
Yakup Bozkaya, Nuriye Yıldırım Özdemir, Mutlu Doğan, Efnan Algın, Ozan Yazıcı, Öznur Bal, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.53824  Sayfalar 110 - 114 (305 kere görüntülendi)

5.
Türk Toplumunda kanserli hastalar ve yakınları arasındaki depresyon ve depresyonla ilişkili faktörler
The depression and related factors among cancer patients and their family caregivers in Turkish Population
Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Ezgi Acar
doi: 10.5505/aot.2017.81994  Sayfalar 115 - 123 (311 kere görüntülendi)

6.
H1N1 İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalarda Akciğer Bulgulari
Pulmonary Findings Of H1N1 Infection In Children With Malign Disease
Aysenur Bahadır, Erol Erduran, Osman Bahadır
doi: 10.5505/aot.2017.38257  Sayfalar 124 - 129 (261 kere görüntülendi)

7.
Meme Kanserli Hastalarda Yaşam Analizi: Frailty Modeli
Survival Analysis in Breast Cancer Patients: Frailty Models
İsa Dede, Şirin Çetin
doi: 10.5505/aot.2017.54254  Sayfalar 130 - 138 (340 kere görüntülendi)

8.
Ağız kanserinin önlenmesi ve erken teşhisi konusunda Ankara’daki diş hekimlerinin farkındalığı
Oral cancer prevention and early detection awareness of Ankara dentists
Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar, Cansu Alpaslan
doi: 10.5505/aot.2017.44977  Sayfalar 139 - 147 (310 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
9.
Kaposi Sarkoma Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri, Evrelemesi ve Tedavi Seçenekleri: DERLEME.
Kaposi’s Sarcoma Epidemiology, Risk Factors, Staging and Treatment: AN OVERVIEW.
Yusuf Karakas, Sercan Aksoy, H. Ibrahim Gullu
doi: 10.5505/aot.2017.59023  Sayfalar 148 - 159 (280 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Sistitis sistika ve glandularisi takiben gelişen mesane invaziv değişici hücreli karsinomu; sistitis sistika ve glandularis prekanseröz bir lezyon mudur?
Badder invasive transitional cell carsinoma, which improves from cystitis cystica and glandularis; ıs cystitis cystica and glandularis is a precancerous lesion ?
Eşref Oğuz Güven, İsmail Selvi, Erdem Öztürk, Erman Damar, Füsun Ardıç Yükrük, Fatih Hızlı, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.81300  Sayfalar 160 - 164 (383 kere görüntülendi)

11.
Beta talasemi intermedia tanılı bir hastada ekstramedüller eritropoeze ikincil intratorasik paravertabral kitlelerin başvuru bulgusu olarak hemoptizi
Hemoptysis as a presentational finding of intrathoracic paravertebral mass of extramedullary erythropoiesis in a patient with β-thalassemia intermedia
Turan Bayhan, Şule Ünal, Tuncay Hazırolan, Fatma Gümrük
doi: 10.5505/aot.2017.88597  Sayfalar 165 - 167 (268 kere görüntülendi)

12.
Kolanjiyokarsinom: Parotis Metastazıyla Prezentasyon ve Sonrasında Hepatokolonik Fistülizasyon Gelişimi
Cholangiocarcinoma: Presentation with Parotideal Metastasis and Later Hepatocolonic Fistulization
Mutlu Dogan, Gokmen Umut Erdem, Oznur Bal, Devrim Tugba Unal, Murat Vural, Efnan Algın, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.87587  Sayfalar 168 - 170 (273 kere görüntülendi)

13.
Kemoterapi tedavisi sonucu Eritema Nodozum gelişen meme kanseri tanılı bir olgu
A case of breast cancer who diagnosed Erythema Nodosum due to the chemotherapy treatment
Erdem Şen, Fatih İnci, Burcu Keleş, Ceyhan Uğurluoğlu, Gonca Kara Gedik, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2017.30085  Sayfalar 171 - 173 (286 kere görüntülendi)

14.
Oksaliplatine Bağlı Otoimmün Hemolitik Anemi
Oxaliplatin-induced Autoimmune Hemolitic Anemia
Hatime Arzu Yaşar, Uğur Şahin, Kübra Sağlam, Ali Alkan, Güngör Utkan
doi: 10.5505/aot.2017.07269  Sayfalar 174 - 177 (315 kere görüntülendi)

15.
Kolorektal Kanserin İzole Abdominal Duvar Metastazı ile Birlikte Olan Bir Parastomal Herni Vakası
A Case of Parastomal Hernia with Isolated Abdominal Wall Metastasis of Colorectal Cancer
Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Hamdi Taner Turgut, Ali Çiftci, Osman Civil, Selim Yigit Yildiz
doi: 10.5505/aot.2017.93685  Sayfalar 178 - 182 (267 kere görüntülendi)

16.
Nadir Bir Ayak Ağrısı Sebebi: Kuboid Kemikte Osteoid Osteoma
A rare cause of foot pain: Osteoid osteoma of the cuboid bone
Orhan Balta, Murat Aşçı, Mete Gedikbaş, Bora Bostan
doi: 10.5505/aot.2017.74436  Sayfalar 183 - 186 (322 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale