ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Omuz cerrahisinde postoperatif analjezi amaçlı ultrason eşliğinde uygulanan interskalen brakial sinir bloğunda düşük volümlerde kullanılan lokal anestezik etkinliğinin tramadol analjezisi ile karşılaştırılması
Comparison of the efficacy of low volumes local anesthetics used in the interscalen brachial nerve block with tramadol analgesia for postoperative analgesia in shoulder surgery
Güldeniz Argun, Göze Çayırlı Demir, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2018.75537  

2.
Diffüz Büyük B hücreli lenfomalarda fluoresan insitu hibridizasyon yöntemi ile c-myc, PTEN ve t (14;18) koekspresyonlarının yüksek proliferatif indeks ile ilişkisi
The association of the coexpression of c-myc, PTEN and t (14;18) detected by fluorescent in situ hybridization with high proliferation index in diffuse large B cell lymphoma
Merih Tepeoğlu, Pelin Börcek, Nalan Akyürek
doi: 10.5505/aot.2018.32559  LookUs & Online Makale