ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Online Submission


Avocado leaf extract activates Adenosine Deaminase (ADA) in Larynx cancer tissues [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 199-204 | DOI: 10.5505/aot.2018.88319  

Avocado leaf extract activates Adenosine Deaminase (ADA) in Larynx cancer tissues

Ayça Ant1, Aslıhan Avcı3, Metin Genç3, Erdoğan İnal1, Ümit Tunçel2, Ziya Şencan2
1Department Of Otorhinolaryngology, Faculty Of Medicine, Gazi University, Besevler, Ankara, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Ankara Oncology Education And Research Hospital, Yenimahalle, Ankara, Turkey
3Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Ankara University, Cebeci, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Adenosine deaminase (ADA) is a key enzyme that participate in purine and DNA metabolism and one of the central mechanism of free oxygen radical (FOR) formation. Studies have indicated that, one of the cancer-preventing properties of avocado occurs mainly by FOR production. Our aim in this study is to investigate possible potential effects of the aqueous extract of Avocado leaf on the activity level of ADA in cancerous and non-cancerous tissues of larynx for elucidation of the molecular mechanism.
METHODS: The ADA activities of the larynx carcinoma tissues of thirteen patients were compared with the adjacent tumor-free control tissues with and without Avocado leaf extract were evaluated in terms of difference.
RESULTS: The ADA activities were significantly increased in cancerous tissues compared with the noncancerous control tissues (p<0.001). The extract of avocado leaf increased the ADA activities in cancerous tissues (r=0.93, p <0.001) more than noncancerous (r=0.60, p=0.029) tissues significantly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results can be explained as elevated ADA enzyme activity is a compensatory mechanism against toxic accumulation of its substrates (adenosine and deoxyadenosine) and Avocado activates ADA actitvity in cancerous tissues higher than non-cancerous tissues of larynx.

Keywords: Adenosine deaminase, avocado, cancer, diet, larynx


Avokado yaprağı ekstresinin Larinks kanseri dokularında Adenozin Deaminaz (ADA) üzerine aktive edici etkisi

Ayça Ant1, Aslıhan Avcı3, Metin Genç3, Erdoğan İnal1, Ümit Tunçel2, Ziya Şencan2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD Beşevler, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH,Yenimahalle, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD Cebeci, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Adenozin deaminaz (ADA), pürin ve DNA metabolizmasına katılan ve serbest oksijen radikali (SOR) oluşumunun mekanizmasında yer alan anahtar bir enzimdir. Araştırmalar, avokadonun kanser önleyici özelliklerinden birinin ağırlıklı olarak SOR üretimi sonucu olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada amacımız, Avokado yaprağı ektresinin, kanserli ve kanserli olmayan larinksdokularında ADA'nın aktivite seviyesine olası etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On üç hastanın larinks karsinom dokusunun ADA aktiviteleri, Avokado yaprak ekstreli ve ekstresiz, tümörlü ve tümörsüz kontrol dokuları ile karşılaştırılarak, fark açısından değerlendirildi.
BULGULAR: ADA aktivitesi kanserli dokularda kanserli olmayan kontrol dokularına göre anlamlı olarak artmıştır (p <0.001). Avokado yaprak ekstresi, kanserli dokulardaki ADA aktivitelerini (r = 0.93, p <0.001) kanserli olmayan (r = 0.60, p = 0.029) dokudan daha fazla arttırmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ADA enzim aktivitesinin yüksekliği, substratlarının (adenozin ve deoksiadenozin) toksik birikimine karşı telafi edici bir mekanizma şeklinde açıklanabilir. Bu durumda Avokado yaprağı ekstresi, kanserli dokularda larenks kanseri olmayan dokulara kıyasla daha yüksek ADA aktivitesine yol açarak bu toksik birikimi engelleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Adenozin deaminaz, avokado, diyet, kanser, larinks


Ayça Ant, Aslıhan Avcı, Metin Genç, Erdoğan İnal, Ümit Tunçel, Ziya Şencan. Avocado leaf extract activates Adenosine Deaminase (ADA) in Larynx cancer tissues. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 199-204

Corresponding Author: Ayça Ant, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale